דוח מילולי 2016 - אל הפרט: חירות ואחריות אזרחית (ע"ר).pdf