דוח מילולי 2016 - אל הפרט: חירות ואחריות אזרחית (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.