דוח כספי 2016 - בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים (ע"ר).pdf