דוח חמשת מקבלי השכר 2015 - לראות - העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל (ע"ר).pdf