תעודת רישום 2006 - לראות - העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל (ע"ר).pdf