תעודת רישום 1986 - א.ל.ע.ד. - אל עיר דוד (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.