דוח כספי 2021 - הועד הציבורי נגד עינויים בישראל THE PUBLIC COMMITTEE AGAINST TORTURE IN ISRAEL (.pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.