דוח כספי 2022 - בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.