תעודת רישום 1984 - אגודת בית מדרש גבוה לתורה תפארת מנחם ואהל מאיר וישווא ויז\'ניץ (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.