תעודת רישום 1984 - אגודת בית מדרש גבוה לתורה תפארת מנחם ואהל מאיר וישווא ויז'ניץ.pdf