דוח כספי 2020 - גישה- מרכז לשמירה על הזכות לנוע (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.