תעודת רישום 1992 - העמותה לקידום שרותים חברתיים בנצרת (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.