אישור ניהול תקין 2019 - קופת צדקה פתח תקווה (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.