דוח כספי 2019 - במקום - מתכננים למען זכויות תכנון (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.