אישור ניהול תקין 2019 - עזרת אחים לעזרה הדדית, בית שמש (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.