דוח מילולי 2018 - יציגים - ארגון עובדי ההוראה בישראל (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.