דוח כספי 2018 - המכון למחקרי ביטחון לאומי, מכון חשיבה שעל יד אוניברסיטת תל אביב, בע"מ (חל"צ).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.