תעודת רישום 2000 - מרכז "מוסאוא" לזכויות האזרחים הערבים בישראל (ע"ר).pdf