אישור ניהול תקין 2021 - "אותות" - דלת לחיים חדשים (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.