תעודת רישום 1992 - עמותת ועידת המדעים וההשכלה האסלאמית (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.