דוח כספי 2021 - קרן רוזה לוקסמבורג (חל"צ).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.