תעודת רישום 2022 - ארגון שמירה - לוד (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.