תעודת רישום 1993 - עמותת הספורט, החינוך, והתרבות בכפר תרשיחא (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.