אישור ניהול תקין 2022 - א.ס.ף. - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.