אישור ניהול תקין 2023 - אגודת הסטודנטים של מדרשת רופין (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.