דוח מילולי 2017 - אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים.pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.