תעודת רישום 2008 - קרן חוסין פארס לעידוד ההשכלה הגבוהה (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.