תעודת רישום 1990 - אגודת הסטודנטים של המכללה למנהל, המסלול האקדמי, ליד אסח"ה (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.