דוח כספי 2018 - עקבות : המכון לחקר הסכסוך הישראלי - פלסטיני (ע"ר).pdf
מכינים את הקובץ. אם הקובץ לא עולה בתוך 5 שניות נסו לרענן את הדף.