אישור ניהול תקין 2017 - לראות - העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל (ע"ר).pdf