מס' רישום:
580092252
סוג הארגון: עמותה
שנת ייסוד:
1985
i

סטטוס הארגון

סטטוס העמותה אצל רשם העמותות מאפשר לדעת האם הארגון בהליכי פירוק או שהוא ארגון מאושר.

סטטוס:
ארגון מאושר
i

אישור ניהול תקין

סטטוס אישור ניהול תקין כפי שניתן על ידי רשם העמותות לשנה הנוכחית

ניהול תקין:
יש אישור
המועצה לקידום ערכי המורשת הישראלית (ע"ר)

מידע כללי

מטרות ארגון רשמיות
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
יצירת מסגרת לא מפלגתית ואל-פוליטית של יהודים שמקום מושבם הקבוע בישראל, שתפעל לשמירתו ולחיזוקו של הקשר בין ישראל לבין המנהיגות היהודית הצעירה בתפוצות, ועם גופים אחרים הפועלים למען השגת מטרות ויעדים דומים. לפעול להעמקת את הנגשת תכני המורשת התרבותית של היהודים בארץ ישראל בעת החדשה מתחילת הציונות והלאה, במטרה לייצר מערכי הנגשה של ערכי מורשת ייחודיים מתרבות ארץ ומדינת ישראל עבור אזרחיה היהודים של מדינת ישראל ועבור הישראלים והיהודים החיים בגולה, וכל זאת במגמה לחזק את הקשר בין תושבי הארץ והיהודים החיים בחו"ל עם מדינת ישראל וערכיה, תוך שימת דגש על מרכזיות התרבות, ההיסטוריה והמורשת הישראלית בחיי העם היהודי בעת החדשה.
תיאור כללי
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
הסיפור מאחורי העמותה
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
שמות קודמים
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
  • הסלונים היהודים (ע"ר)
דמי חברות
חברים בארגון
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
אמצעי ותנאי חברות בארגון
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
כתובת ופרטים ליצירת קשר:
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
הכתובת הרשמית כפי שמופיעה אצל רשם העמותות:
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא

מיכאל (נאמן) 18

דיויד סלע

תל אביב - יפו, 6958103

מסמכים ואישורים

אישורים
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
לקבלת כל מסמכי תיק העמותה הפתוחים לעיון הציבור ניתן להיכנס לקישור https://ica.justice.gov.il/Request/OpenRequest?rt=ExposeDocuments ולקבלם תוך זמן קצר באמצעות המייל, בכפוף לתשלום אגרה של 42 ₪.
i

תעודת רישום עמותה

תעודת הרישום כפי שנופקה על ידי רשם העמותות בעת הקמת העמותה

i

אישור ניהול תקין

סטטוס אישור ניהול תקין כפי שניתן על ידי רשם העמותות לשנה הנוכחית

i

אישור ניהול תקין

סטטוס אישור ניהול תקין כפי שניתן על ידי רשם העמותות לשנה הנוכחית

ניהול תקין:
  • 2016
    מאושר
מסמכים שהעלתה העמותה
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
מדיניות
סיכומי שנה
מסמכים שונים

מטרות והישגים

מטרות ארגון רשמיות
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
יצירת מסגרת לא מפלגתית ואל-פוליטית של יהודים שמקום מושבם הקבוע בישראל, שתפעל לשמירתו ולחיזוקו של הקשר בין ישראל לבין המנהיגות היהודית הצעירה בתפוצות, ועם גופים אחרים הפועלים למען השגת מטרות ויעדים דומים. לפעול להעמקת את הנגשת תכני המורשת התרבותית של היהודים בארץ ישראל בעת החדשה מתחילת הציונות והלאה, במטרה לייצר מערכי הנגשה של ערכי מורשת ייחודיים מתרבות ארץ ומדינת ישראל עבור אזרחיה היהודים של מדינת ישראל ועבור הישראלים והיהודים החיים בגולה, וכל זאת במגמה לחזק את הקשר בין תושבי הארץ והיהודים החיים בחו"ל עם מדינת ישראל וערכיה, תוך שימת דגש על מרכזיות התרבות, ההיסטוריה והמורשת הישראלית בחיי העם היהודי בעת החדשה.
חזון הארגון
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
יעוד הארגון (Mission Statement)
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
יעדים לשנה זו
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
הישגים
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
שנה
תיאור כללי
למידה והתייעלות
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני

אנשים

מנכ"ל
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
חברי וועד
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
שם
תפקיד
שנים בתפקיד
עובדים בעמותה
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
שם
תפקיד
שנים בתפקיד
מייסדי העמותה
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא

שימו לב: שמות מייסדי העמותה לקוחים מתוך מסמכי הייסוד של העמותה כפי שנכתבו בעת הקמתה, והם אינם בהכרח חברי העמותה בהווה.לקבלת מידע בדבר נושאי המשרה העדכניים בעמותה (כגון חברי ועד, מנכ"ל וכו') ניתן לעיין במידע הנמצא בתיק העמותה במשרדי רשם העמותות או ב 'דוח המילולי' הנמצא בתפריט ’מסמכים ואישורים’ באתר זה.

שם

פיננסים

פעילויות

מתן מענקים
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
פעילויות
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני

עזרה לעמותה

איך אפשר לעזור?
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
תרומות
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
תרומות בעין (שווה כסף)
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
תרומות נוספות
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני

פרסים ופרסומים

פרסים בהם זכה הארגון
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
שנה
תיאור כללי
פרסומים בתקשורת
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני