מס' רישום:
580092252
סוג הארגון:
עמותה
שנת ייסוד:
1985
i

סטטוס הארגון

סטטוס העמותה אצל רשם העמותות מאפשר לדעת האם הארגון בהליכי פירוק או שהוא ארגון מאושר.

סטטוס:
ארגון מאושר
i

אישור ניהול תקין

סטטוס אישור ניהול תקין כפי שניתן על ידי רשם העמותות לשנה הנוכחית

ניהול תקין:
אין אישור
המועצה לקידום ערכי המורשת הישראלית (ע"ר)

מידע כללי

מטרות ארגון רשמיות
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
יצירת מסגרת לא מפלגתית ואל-פוליטית של יהודים שמקום מושבם הקבוע בישראל, שתפעל לשמירתו ולחיזוקו של הקשר בין ישראל לבין המנהיגות היהודית הצעירה בתפוצות, ועם גופים אחרים הפועלים למען השגת מטרות ויעדים דומים. לפעול להעמקת את הנגשת תכני המורשת התרבותית של היהודים בארץ ישראל בעת החדשה מתחילת הציונות והלאה, במטרה לייצר מערכי הנגשה של ערכי מורשת ייחודיים מתרבות ארץ ומדינת ישראל עבור אזרחיה היהודים של מדינת ישראל ועבור הישראלים והיהודים החיים בגולה, וכל זאת במגמה לחזק את הקשר בין תושבי הארץ והיהודים החיים בחו"ל עם מדינת ישראל וערכיה, תוך שימת דגש על מרכזיות התרבות, ההיסטוריה והמורשת הישראלית בחיי העם היהודי בעת החדשה.
תיאור כללי
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
הסיפור מאחורי העמותה
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
שמות קודמים
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
  • הסלונים היהודים (ע"ר)
דמי חברות
חברים בארגון
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
אמצעי ותנאי חברות בארגון
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
כתובת ופרטים ליצירת קשר
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
הכתובת הרשמית כפי שמופיעה אצל רשם העמותות
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא

מיכאל (נאמן) 18

דיויד סלע

תל אביב - יפו, 6958103

מסמכים ואישורים

אישורים
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
i

תעודת רישום עמותה

תעודת הרישום כפי שנופקה על ידי רשם העמותות בעת הקמת העמותה

i

אישור ניהול תקין

סטטוס אישור ניהול תקין כפי שניתן על ידי רשם העמותות לשנה הנוכחית

i

אישור ניהול תקין

סטטוס אישור ניהול תקין כפי שניתן על ידי רשם העמותות לשנה הנוכחית

ניהול תקין:
אין אישור
מסמכים שהעלתה העמותה
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
מדיניות
סיכומי שנה
מסמכים שונים

מטרות והישגים

מטרות ארגון רשמיות
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
יצירת מסגרת לא מפלגתית ואל-פוליטית של יהודים שמקום מושבם הקבוע בישראל, שתפעל לשמירתו ולחיזוקו של הקשר בין ישראל לבין המנהיגות היהודית הצעירה בתפוצות, ועם גופים אחרים הפועלים למען השגת מטרות ויעדים דומים. לפעול להעמקת את הנגשת תכני המורשת התרבותית של היהודים בארץ ישראל בעת החדשה מתחילת הציונות והלאה, במטרה לייצר מערכי הנגשה של ערכי מורשת ייחודיים מתרבות ארץ ומדינת ישראל עבור אזרחיה היהודים של מדינת ישראל ועבור הישראלים והיהודים החיים בגולה, וכל זאת במגמה לחזק את הקשר בין תושבי הארץ והיהודים החיים בחו"ל עם מדינת ישראל וערכיה, תוך שימת דגש על מרכזיות התרבות, ההיסטוריה והמורשת הישראלית בחיי העם היהודי בעת החדשה.
חזון הארגון
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
יעוד הארגון (Mission Statement)
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
יעדים לשנה זו
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
הישגים
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
שנה
תיאור כללי
למידה והתייעלות
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני

אנשים

מנכ"ל
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
חברי וועד
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
שם
תפקיד
שנים בתפקיד
עובדים בעמותה
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
שם
תפקיד
שנים בתפקיד
מייסדי העמותה
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא

שימו לב: שמות מייסדי העמותה לקוחים מתוך מסמכי הייסוד של העמותה כפי שנכתבו בעת הקמתה, והם אינם בהכרח חברי העמותה בהווה.לקבלת מידע בדבר נושאי המשרה העדכניים בעמותה (כגון חברי ועד, מנכ"ל וכו') ניתן לעיין במידע הנמצא בתיק העמותה במשרדי רשם העמותות או ב 'דוח המילולי' הנמצא בתפריט ’מסמכים ואישורים’ באתר זה.

שם

פיננסים

תמיכה ממשלתית
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
מציג תמיכה ממשלתית לשנת

פעילויות

מתן מענקים
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
פעילויות
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני

עזרה לעמותה

איך אפשר לעזור?
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
תרומות
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
תרומות בעין (שווה כסף)
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
תרומות נוספות
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני

פרסים ופרסומים

פרסים בהם זכה הארגון
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני
שנה
תיאור כללי
פרסומים בתקשורת
מידע שנכתב על ידי העמותהלחצו לדיווח על מידע פוגעני