מס' רישום:
580004562
סוג הארגון: עמותה
שנת ייסוד:
1981
i

סטטוס הארגון

סטטוס העמותה אצל רשם העמותות מאפשר לדעת האם הארגון בהליכי פירוק או שהוא ארגון מאושר.

סטטוס:
ארגון מאושר
i

אישור ניהול תקין

סטטוס אישור ניהול תקין כפי שניתן על ידי רשם העמותות לשנה הנוכחית

ניהול תקין:
יש אישור
אריאל - תנועת נוער ישראלית (ע"ר)

מידע כללי

מטרות ארגון רשמיות
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
קדום חנוך הנוער זאת ע"י הקמת סניפי תנועות נוער,סיוע רוחני וחמרי לתנועת הנוער, ארגון סמינריונים, ימי עיון, חוגים ופעילות וכן כתיבת ספרות מתאימה ועוד.
תיאור כללי
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
הסיפור מאחורי העמותה
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני

תנועת הנוער "אריאל" נוסדה בשנת ה'תשל"ט.
התנועה הוקמה על ידי קבוצת נערים ונערות שהחליטו לפעול במסגרת תנועת נוער
לאור דרכה של התורה בצניעות, בקדושה ובהפרדה מלאה.

בשנת התשל"ט הקימו קבוצת בני נוער את סניף 'בין החומות' - הסניף הראשון הנפרד בבני עקיבא.
הקמת הסניף גררה התנגדות נחרצת מצד ההנהלה הארצית של תנועת בני עקיבא באותם הימים,
אך הסניף פעל למרות זאת, ובסופו של דבר הסכימה הנהלת התנועה לקיומו כ'סניף נפרד'.

בעוד הוויכוח סביב סניף 'בין החומות' מתלהט, החלו לבקר בו בני נוער משכונת גבעת שאול.
כמות החניכים הצדיקה הקמת סניף שכונתי לאותם ילדים.

כשקם סניף גבעת שאול, בחודש סיון התשל"ט הוא גם נקרא 'בני עקיבא', על ידי מקימיו.
אך לאחר תקופה, החליטו הפעילים על הקמת תנועת נוער חדשה, שתקרא 'אריאל'
ובמסגרתה יפעל הסניף, סניף גבעת שאול, והסניפים שיבואו אחריו.

בשנת התש"מ הוקמה תנועת אריאל באופן רשמי, כ"תנועת נוער ישראלית".

שמות קודמים
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
דמי חברות
חברים בארגון
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
אמצעי ותנאי חברות בארגון
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
כתובת ופרטים ליצירת קשר:
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
הכתובת הרשמית כפי שמופיעה אצל רשם העמותות:
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא

בזל 3

רחוב בזל 3

ירושלים, 9614405

מסמכים ואישורים

אישורים
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
לקבלת כל מסמכי תיק העמותה הפתוחים לעיון הציבור ניתן להיכנס לקישור https://ica.justice.gov.il/Request/OpenRequest?rt=ExposeDocuments ולקבלם תוך זמן קצר באמצעות המייל, בכפוף לתשלום אגרה של 42 ₪.
i

תעודת רישום עמותה

תעודת הרישום כפי שנופקה על ידי רשם העמותות בעת הקמת העמותה

i

אישור ניהול תקין

סטטוס אישור ניהול תקין כפי שניתן על ידי רשם העמותות לשנה הנוכחית

i

אישור ניהול תקין

סטטוס אישור ניהול תקין כפי שניתן על ידי רשם העמותות לשנה הנוכחית

ניהול תקין:
  • 2016
    מאושר
מסמכים שהעלתה העמותה
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
מדיניות
מסמכים שונים

מטרות והישגים

מטרות ארגון רשמיות
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
קדום חנוך הנוער זאת ע"י הקמת סניפי תנועות נוער,סיוע רוחני וחמרי לתנועת הנוער, ארגון סמינריונים, ימי עיון, חוגים ופעילות וכן כתיבת ספרות מתאימה ועוד.
חזון הארגון
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
יעוד הארגון (Mission Statement)
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
יעדים לשנה זו
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
הישגים
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
שנה
תיאור כללי
למידה והתייעלות
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני

אנשים

מנכ"ל
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
חברי וועד
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
שם
תפקיד
שנים בתפקיד
עובדים בעמותה
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
שם
תפקיד
שנים בתפקיד
מייסדי העמותה
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא

שימו לב: שמות מייסדי העמותה לקוחים מתוך מסמכי הייסוד של העמותה כפי שנכתבו בעת הקמתה, והם אינם בהכרח חברי העמותה בהווה.לקבלת מידע בדבר נושאי המשרה העדכניים בעמותה (כגון חברי ועד, מנכ"ל וכו') ניתן לעיין במידע הנמצא בתיק העמותה במשרדי רשם העמותות או ב 'דוח המילולי' הנמצא בתפריט ’מסמכים ואישורים’ באתר זה.

שם
  • אליעזר מלמד
  • רות שפירא
  • יעקב שפירא
  • דפנה בר
  • טוביה כץ
  • פנחס חיים גלעדי
  • צבי דב טייער

פיננסים

תמיכה ממשלתית
מידע ממקור ממשלתילהסבר המלא
מציג תמיכה ממשלתית לשנת
2008
שם משרד ממשלתי
נושא
סכום ששולם ב ש"ח
תמיכה במוסדות ציבור (3א')
משרד החינוך
תנועות נוער - השתתפו
2,052,238
2,052,238
סה"כ:
2,052,238
סה"כ התמיכות הממשלתיות בארגון:
2010
שם משרד ממשלתי
נושא
סכום ששולם ב ש"ח
תמיכה במוסדות ציבור (3א')
משרד החינוך
תנועות נוער - השתתפו
2,057,252
2,057,252
סה"כ:
2,057,252
סה"כ התמיכות הממשלתיות בארגון:
2012
שם משרד ממשלתי
נושא
סכום ששולם ב ש"ח
תמיכה במוסדות ציבור (3א')
משרד החינוך
תנועות נוער - השתתפו
2,846,576
2,846,576
סה"כ:
2,846,576
סה"כ התמיכות הממשלתיות בארגון:
2009
שם משרד ממשלתי
נושא
סכום ששולם ב ש"ח
תמיכה במוסדות ציבור (3א')
משרד החינוך
תנועות נוער - השתתפו
1,983,825
1,983,825
סה"כ:
1,983,825
סה"כ התמיכות הממשלתיות בארגון:
2011
שם משרד ממשלתי
נושא
סכום ששולם ב ש"ח
תמיכה במוסדות ציבור (3א')
משרד החינוך
תנועות נוער - השתתפו
2,288,953
2,288,953
סה"כ:
2,288,953
סה"כ התמיכות הממשלתיות בארגון:

פעילויות

מתן מענקים
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
פעילויות
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני

עזרה לעמותה

איך אפשר לעזור?
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
תרומות
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
תרומות בעין (שווה כסף)
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
תרומות נוספות
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני

פרסים ופרסומים

פרסים בהם זכה הארגון
המידע נכתב ע"י העמותהדווח על מידע פוגעני
שנה
תיאור כללי