הוראת חוק תקנות ונהלים

אנו מפנים אתכם למקורות הבאים :-
א. חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985
ב. נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן
ג. הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.2005 בעניין "תמיכת המדינה במוסדות ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב,התשמ"ה-1985"

ראה הקישורים תחת "מידע שימושי" בעמוד הראשי באתר התמיכות של משרד המשפטים - http://index.justice.gov.il/Units/Tmihot/Pages/default.aspx