שם התמיכה:

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במכוני מחקר תורניים בעלי חשיבות לאומיתם

הקובץ המצורף הוא מבחן תמיכה כפי שמעודכן ליום עדכונו האחרון במשרד המשפטים. הקובץ אינו מחייב את משרד המשפטים או כל גורם שהוא ומוצג באתר לצורך ידיעה בלבד.

תאריך התחלה: 
01/01/2017
תאריך סיום: 
תאריך פרסום:
09/11/2017
תאריך עדכון אחרון:
תוכן המבחן: 

התמיכה נעשית במוסדות ציבור שהם מכוני מחקר תורניים, אשר בפעילותם המחקרית יש חשיבות לאומית.

סעיף תקציבי: 
20.31.03.74

סוג מבחן התמיכה:

קובץ הבחינה להורדה