שם התמיכה:

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור לתמיכה בפרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות בבתי חולים ציבוריים

הקובץ המצורף הוא מבחן תמיכה כפי שמעודכן ליום עדכונו האחרון במשרד המשפטים. הקובץ אינו מחייב את משרד המשפטים או כל גורם שהוא ומוצג באתר לצורך ידיעה בלבד.

תאריך התחלה: 
01/01/2017
תאריך סיום: 
31/12/2017
תאריך פרסום:
09/11/2017
תאריך עדכון אחרון:
תוכן המבחן: 

הפעילות הנתמכת היא פרויקט בינוי ופיתוח תשתיות בבתי חולים ציבוריים כלליים.

סעיף תקציבי: 
67250259

סוג מבחן התמיכה:

קובץ הבחינה להורדה