שם התמיכה:

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות ציבור המקיימים פסטיבלים בתחום אמנויות הבמה

הקובץ המצורף הוא מבחן תמיכה כפי שמעודכן ליום עדכונו האחרון במשרד המשפטים. הקובץ אינו מחייב את משרד המשפטים או כל גורם שהוא ומוצג באתר לצורך ידיעה בלבד.

תאריך התחלה: 
24/04/2017
תאריך סיום: 
תאריך פרסום:
01/11/2017
תאריך עדכון אחרון:
01/11/2017
תוכן המבחן: 

תמיכה במוסדות ציבור המקיימים פסטיבלים של תיאטרון; מחול; מוסיקה או שילוב של כמה תחומים מאלה/

סעיף תקציבי: 
19-42-02-26

סוג מבחן התמיכה:

קובץ הבחינה להורדה