שם התמיכה:

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים – לימוד ופעולות

הקובץ המצורף הוא מבחן תמיכה כפי שמעודכן ליום עדכונו האחרון במשרד המשפטים. הקובץ אינו מחייב את משרד המשפטים או כל גורם שהוא ומוצג באתר לצורך ידיעה בלבד.

תאריך התחלה: 
18/08/2004
תאריך סיום: 
תאריך פרסום:
05/04/2017
תאריך עדכון אחרון:
28/02/2017
תוכן המבחן: 

תמיכה בלימוד תורני ובפעולות מיוחדות למוסדות תורניים

סעיף תקציבי: 
20.31.03.74

סוג מבחן התמיכה:

קובץ הבחינה להורדה