שם התמיכה:

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים – לימוד ופעולות

הקובץ המצורף הוא מבחן תמיכה כפי שמעודכן ליום עדכונו האחרון במשרד המשפטים. הקובץ אינו מחייב את משרד המשפטים או כל גורם שהוא ומוצג באתר לצורך ידיעה בלבד.

תאריך התחלה: 
01/01/2016
תאריך סיום: 
תאריך פרסום:
תאריך עדכון אחרון:
03/03/2016
תוכן המבחן: 

תמיכה בלימוד תורני ובפעולות מיוחדות למוסדות תורניים

סעיף תקציבי: 
20.31.03.74

סוג מבחן התמיכה:

קובץ הבחינה להורדה