שם התמיכה:

מבחני תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור הפועלים לקידום ולהעצמה של בני נוער בסיכון

הקובץ המצורף הוא מבחן תמיכה כפי שמעודכן ליום עדכונו האחרון במשרד המשפטים. הקובץ אינו מחייב את משרד המשפטים או כל גורם שהוא ומוצג באתר לצורך ידיעה בלבד.

תאריך התחלה: 
01/01/2015
תאריך סיום: 
תאריך פרסום:
07/12/2015
תאריך עדכון אחרון:
14/10/2015
תוכן המבחן: 

המשרד יתמוך בפעילות חינוכית וטיפולית וחברתית-ערכית בלתי פורמאלית המתבצעת על ידי גופים המתמקדים בפעילותם המקצועית בבני נוער בסיכון בכל מגזרי החברה הישראלית, במטרה לשלבם בלמידה, בעבודה ובשירות משמעותי צבאי או לאומי או אזרחי לקראת יציאתם בהמשך לחיים כבוגרים וכאזרחים התורמים לחברה ושהיא תורמת להם.

סעיף תקציבי: 
24-14-48

סוג מבחן התמיכה:

קובץ הבחינה להורדה