שם התמיכה:

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לאיגודי ספורט שנפגעו במבצע "צוק איתן"

הקובץ המצורף הוא מבחן תמיכה כפי שמעודכן ליום עדכונו האחרון במשרד המשפטים. הקובץ אינו מחייב את משרד המשפטים או כל גורם שהוא ומוצג באתר לצורך ידיעה בלבד.

תאריך התחלה: 
26/11/2015
תאריך סיום: 
31/12/2016
תאריך פרסום:
15/02/2016
תאריך עדכון אחרון:
26/11/2015
תוכן המבחן: 

התמיכה לפי מבחנים אלה מיועדת לחיזוק פעילותם המקצועית והאיכותית של איגודי ספורט שנפגעו בעקבות מבצע "צוק איתן"; בשל הוראות פיקוד העורף בתקופת המבצע ובשל חשש ואזהרות מסע של מדינות רבות, בוטלו אירועים שונים בישראל, ובכלל זאת אירועי ספורט שהיו אמורים להתקיים בין התאריכים י"ד בסיוון התשע"ד (12 ביוני 2014) וה' באלול התשע"ד (31 באוגוסט 2014); בעקבות זאת, נגרמו הוצאות לאיגודי הספורט שתכננו לקיימם, ובשל כך משולמת להם התמיכה..

סעיף תקציבי: 
19430199

סוג מבחן התמיכה:

קובץ הבחינה להורדה