לטפח לעודד גידול גזעי טהור של כלבים זעירים.
לסייע באופן מיידי וממשי לניצולי שואה באשר הם, בתרופות, במתן טיפול רפואי שאינו נכלל בסל הבריאות כולל עזרה סיעודית, במוצרים ההכרחיים לקיום כגון מקרר וחימום, בתיקונים בבית, בדאגה לחברה ולתחושה משפחתית. לפעול להנצחה, לחינוך, להסברה, תרבות ויצירה בכל הקשור לזכר השואה.
הגברת המודעות הציבורית לטיפול באנשים הסובלים מאוטיזם. מימון טיפולים רפואיים וטיפולים לקידום ההתפתחות של אנשים הסובלים מאוטיזם. מתן תמיכות כספיות למשפחות המגדלות ילדים אוטיסטים. סיוע בשילוב אנשים אוטיסטים בקהילה.
להקים ולנהל מדרשיות לבני נוער. הקמה וניהול של בית כנסת ובית מדרש. סיוע ורווחה לנזקקים. השאלת ציוד לאבלים ולשמחות. גמ"חים.
סיוע ותמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם. ארגון/מימון פעילויות תמיכה בחולי סרטן ובני משפחותיהם. סיוע ומימון מחקרים בתחום מחלות הסרטן ותופעות הלוואי שלהם. תמיכה ועידוד לעוסקים ברפואת הסרטן. עידוד ופרסום למודעות הציבור אודות תזונה בריאה כגורם מונע למחלת הסרטן.
ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר על ידי הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אונברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.לתת הינו ארגון עצמאי,לא ממשלתי,וא-פוליטי,ללא כוונות רווח הממומן בעיקר מתרומות.ארגון לתת יחתור בין היתר לצמצום העוני בישראל,עידוד התנדבות ומעורבות בני נוער והחברה האזרחית בפעילות הומניטארית,יצירת שיתופי פעולה,העצמה וסיוע לעמותות וארגונים מקומיים.ארגון לתת יפעל במטרה לסייע לאוכלוסיות במצוקה,ובהן לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה נזקקים על מנת לדאוג לרווחתם ולטובתם,לקשישים נזקקים,משפחות חד הוריות ומשפחות מרובות ילדים וילדים בסיכון,ללא הבדל דת ,גזע,מין,גיל,תרבות,לאום,או גבולות גיאוגרפיים.ארגון לתת ישאף לפתח מודלים ליזום, להפעיל ולנהל תכניות סיוע ישירות לאוכלוסיות במצוקה וכן לשמש כארגון על בתחום הביטחון התזונתי,לשם הסדרת הפעילות בתחום הצלת מזון,רכש,איסוף,אכסון,אריזה וחלוקה של מזון לארגונים ועמותות.לשם מימוש ייעודו יוכל ארגון לתת לייסד תאגידים נוספים ללא כוונות רווח החולקים מטרות דומות ולתמוך בתאגידים אלה בין היתר באמצעות מתן שירותי ניהול ו\או מתן אשראי ו\או העמדת הלוואות ו\או העברת כספים ו\או נכסים ללא תמורה.
להקל על סבלם של חולים ונזקקים, ליזום ולארגן איסוף משאבים ומוצרים למען חולים ונזקקים, ליזום פעולות ואירועים העשויים להעניק שמחה וחסד לחולים ולנזקקים.
לעזור ולסייע למיעוטי יכולת באמצעות הדרכה,תמיכה כספית ורוחניות ומתן הלוואות ללא ריבית לרבות באמצעות מתנדבים.
להשאיל ציוד ומכשור רפואי ללא תמורה לתקנו ולתחזקו. לעודד, להפעיל, להדריך ולהכשיר מתנדבים וארגוני מתנדבים למתן מענה לצרכים קהילתיים. להעניק שירותי בית וקהילה מגוונים לחולים ונזקקים.להלוות כסף ללא ריבית לנצרכים, לעמותות המסייעות לנצרכים ולכל גוף ציבורי המסייע לנצרכים בכל אופן שהוא. להעניק לנצרכים מעוטי יכולת כסף ו/או מכשירים לריפוי וסיוע. לאחוז ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים או שידרשו לצורך מימוש המטרות הנ"ל וכן כל פעולה אחרת שתראה לועד העמותה ואשר מגמתה הינה עזרה לזולת.