ליזום, לתכנן, לייסד, להקים, לארגן, להחזיק, לקיים, לפתח, להפעיל, ולנהל מכללה אשר תעניק ותקנה השכלה על-תיכונית, טכנולוגית ומקצועית לתושבי הדרום והנגב. ליזום, לסייע, לתכנן ולעזור בקידום החינוך, ההשכלה והתרבות. ליזום, לתכנן, לייסד, להקים, לבנות, לרכוש, לפתח, לקדם, להחזיק ,לצייד, לקיים, לממן, להפעיל ולנהל בדרום ובנגב: מוסדות, מכונים ובתי הוראה להשכלה על תיכונית, טכנולוגית, אקדמאית ומקצועית. מוסדות, מכונים ובתי הוראה לחינוך, תרבות, אמנות, ספורט והכשרת מדריכים ומאמנים בתחום הספורט. מעבדות ובתי מלאכה מעונות סטודנטים, אולמי ומתקני ספורט ומשחקים, מתקני ועזרי הוראה. כל הנ"ל מכל הסוגים ועל כל צורותיהם כולם או מקצתם. ליזום, לתכנן, לממן, ולנהל הרצאות, פעולות להקניית ידע, השכלה ותרבות. לעסוק במחקר, פיתוח, בדיקות וניסויים מדעיים, טכניים, מכניים ואחרים מכל סוג, לממן, לארגן, להעסיק, לצייד ולשלוח משלחות, ועידות ומומחים.
פעילות בעניני דת, כולל מסגדים ובתי-קברות והווקף המוסלמי ודאגה לעניניהם. פעילות בעניני צדקה וגמילות חסדים, כולל איסוף כספי הצדקה המוסלמית "זכאה" וחלוקתם בהתאם למצוות דת האיסלאם. פעילות בעניני חינוך וספורט. הפעלת גן ילדים, הפעלת מרפאה לאוכלוסיה חלשה במגזר הערבי.
ארגון מרוצי מכוניות בענף מסלול. פיתוח תרבות מוטורית ובאמצעותה מניעת תאונות דרכים. פיתוח קשרים עם מועדונים דומים בחו"ל. השתלמויות וקורסים לנהיגה נכונה . פיתוח ענף מסלולי המרוצים בישראל.
טיפוח ועידוד ענפי הספורט התחרותיים: כדורסל, כדורגל, התעמלות קרקע, טניס, שחמט ואומנויות לחימה, בכפר יונה. קידום קבוצת כדורסל לליגה לאומית וקידום נבחרת לליגת העל של התיכונים. קידום קבוצת כדורגל- קבוצת בוגרים בליגה א'. השתתפות בתחרויות שונות באופן מאורגן במסגרת ליגות ארציות לכדורסל וכדורגל. ייצוג ספורטאים, קבוצות ספורט ואגודות ספורט השייכות לכ]ר יונה בפני רשויות ממשלתיות עירוניות או בפני כל גוף אחר בארץ ובחו"ל.
ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר על ידי הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אונברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.לתת הינו ארגון עצמאי,לא ממשלתי,וא-פוליטי,ללא כוונות רווח הממומן בעיקר מתרומות.ארגון לתת יחתור בין היתר לצמצום העוני בישראל,עידוד התנדבות ומעורבות בני נוער והחברה האזרחית בפעילות הומניטארית,יצירת שיתופי פעולה,העצמה וסיוע לעמותות וארגונים מקומיים.ארגון לתת יפעל במטרה לסייע לאוכלוסיות במצוקה,ובהן לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה נזקקים על מנת לדאוג לרווחתם ולטובתם,לקשישים נזקקים,משפחות חד הוריות ומשפחות מרובות ילדים וילדים בסיכון,ללא הבדל דת ,גזע,מין,גיל,תרבות,לאום,או גבולות גיאוגרפיים.ארגון לתת ישאף לפתח מודלים ליזום, להפעיל ולנהל תכניות סיוע ישירות לאוכלוסיות במצוקה וכן לשמש כארגון על בתחום הביטחון התזונתי,לשם הסדרת הפעילות בתחום הצלת מזון,רכש,איסוף,אכסון,אריזה וחלוקה של מזון לארגונים ועמותות.לשם מימוש ייעודו יוכל ארגון לתת לייסד תאגידים נוספים ללא כוונות רווח החולקים מטרות דומות ולתמוך בתאגידים אלה בין היתר באמצעות מתן שירותי ניהול ו\או מתן אשראי ו\או העמדת הלוואות ו\או העברת כספים ו\או נכסים ללא תמורה.
לעזור ולסייע למיעוטי יכולת באמצעות הדרכה,תמיכה כספית ורוחניות ומתן הלוואות ללא ריבית לרבות באמצעות מתנדבים.
להשאיל ציוד ומכשור רפואי ללא תמורה לתקנו ולתחזקו. לעודד, להפעיל, להדריך ולהכשיר מתנדבים וארגוני מתנדבים למתן מענה לצרכים קהילתיים. להעניק שירותי בית וקהילה מגוונים לחולים ונזקקים.להלוות כסף ללא ריבית לנצרכים, לעמותות המסייעות לנצרכים ולכל גוף ציבורי המסייע לנצרכים בכל אופן שהוא. להעניק לנצרכים מעוטי יכולת כסף ו/או מכשירים לריפוי וסיוע. לאחוז ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים או שידרשו לצורך מימוש המטרות הנ"ל וכן כל פעולה אחרת שתראה לועד העמותה ואשר מגמתה הינה עזרה לזולת.
להעריך, על בסיס מתמשך, את הצורך בקיום תוכניות למתן שירותי רווחה. לחפש פתרונות לבעיות רווחה, לעזור בפיתוח של תוכניות חדשות או הרחבה או שיפור של תוכניות קיימות העוסקות במתן שירותי רווחה.ליצור מקורות מימון חדשים שיופנו לקידום תוכניות ושירותים חברתיים בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות, איכות הסביבה, השכלה גבוהה ומחקר לרבות על ידי גיוס כספים ומתנדבים במקומות העבודה.
מטרות ציבוריות בלבד:קידום המגזר השלישי, החברה האזרחית וארגונים ללא כוונת רווח בישראל, באמצעות פיתוח,הפצה ורתימת טכנולוגיות מידע ותקשורת,לעידוד השקיפות ההתנהלות האפקטיבית של ארגוני המגזר השלישי בישראל.