מטרות ציבוריות בלבד:פיתוח,קידום ויזמות הפעילות בעיר רחובות ולרווחת תושביה בתחומי התרבות והבידור,התיירות והנופש,החינוך הגופני והספורט,הידע והאומנויות,ובתחומי צמצום פערים חברתיים,קידום אוכלוסיות נכשלות.
לרכוש דירות או בתים או קרקעות או כל נכסי דלא וניידא, על ידי קנייה חליפין, חכירה, מתנה, ירושה, או בכל דרך אחרת בין בתמורה ובין ללא תמורה ולרשום על שם אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה (ע"ר) במשרד ספרי האחוזה. ולחתום על שטרי מכר, שטרי חכירה, שטרי בטול חכירה, שטרי משכנתא, שטרי פדיון משכנתא ובדרך כלל, לעשות בכל קרקע, בנין, נכס אחר מנכסיה. וכן לבנות ולהקים בניין או בניינים לצורך ביצוע מטרות העמותה. העמותה תסייע ותעניק תמיכות לתלמידי חכמים, לבני ישיבות עניים ולנצרכים אחרים.
ליזום,לעודד ולארגן השתלמויות והכשרה של העובדים במפעלים חברים והמשתתפים בקרן כדי לקדם ולשפר את הרמה המקצועית של העובדים לרמותיהם השונות, במפעלי המתכת, חשמל ואלקטרוניקה.
הקמה/אחזקת רשת כוללים: יום, ערב וימי שישי ושבת. עזרה לנזקקים, לחתנים, לאברכים, לכלות, לאלמנות ולמשפחות חד הוריות. עזרה לנזקקי רפואה. עזרה לעמותות הפועלות עם מטרות תורה ו/או חסד ו/או קירוב רחוקים.
מסגרת חינוכית טכנולוגית לבני הנוער במזרח ירושלים ולשילובם במרקם החיים היום יומי של מדינת ישראל. גישור על הפערים הטכנולוגיים בין מזרח ירושלים לבין מערב ירושלים. מסגרת חינוכית טכנולגית חדשה ושונה מהמסגרות הקיימות. עידוד בני הנוער לקבלת אופקים חדשים שלא היו קיימים במסגרות הרגילות. הכוונה טכנולוגים לבני הנוער לצורך מניעת התחברות למעגל הפשע והאלימות במזרח ומערב ירושלים.
ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר על ידי הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אונברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.לתת הינו ארגון עצמאי,לא ממשלתי,וא-פוליטי,ללא כוונות רווח הממומן בעיקר מתרומות.ארגון לתת יחתור בין היתר לצמצום העוני בישראל,עידוד התנדבות ומעורבות בני נוער והחברה האזרחית בפעילות הומניטארית,יצירת שיתופי פעולה,העצמה וסיוע לעמותות וארגונים מקומיים.ארגון לתת יפעל במטרה לסייע לאוכלוסיות במצוקה,ובהן לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה נזקקים על מנת לדאוג לרווחתם ולטובתם,לקשישים נזקקים,משפחות חד הוריות ומשפחות מרובות ילדים וילדים בסיכון,ללא הבדל דת ,גזע,מין,גיל,תרבות,לאום,או גבולות גיאוגרפיים.ארגון לתת ישאף לפתח מודלים ליזום, להפעיל ולנהל תכניות סיוע ישירות לאוכלוסיות במצוקה וכן לשמש כארגון על בתחום הביטחון התזונתי,לשם הסדרת הפעילות בתחום הצלת מזון,רכש,איסוף,אכסון,אריזה וחלוקה של מזון לארגונים ועמותות.לשם מימוש ייעודו יוכל ארגון לתת לייסד תאגידים נוספים ללא כוונות רווח החולקים מטרות דומות ולתמוך בתאגידים אלה בין היתר באמצעות מתן שירותי ניהול ו\או מתן אשראי ו\או העמדת הלוואות ו\או העברת כספים ו\או נכסים ללא תמורה.
לעזור ולסייע למיעוטי יכולת באמצעות הדרכה,תמיכה כספית ורוחניות ומתן הלוואות ללא ריבית לרבות באמצעות מתנדבים.
להקל על סבלם של חולים ונזקקים, ליזום ולארגן איסוף משאבים ומוצרים למען חולים ונזקקים, ליזום פעולות ואירועים העשויים להעניק שמחה וחסד לחולים ולנזקקים.
להשאיל ציוד ומכשור רפואי ללא תמורה לתקנו ולתחזקו. לעודד, להפעיל, להדריך ולהכשיר מתנדבים וארגוני מתנדבים למתן מענה לצרכים קהילתיים. להעניק שירותי בית וקהילה מגוונים לחולים ונזקקים.להלוות כסף ללא ריבית לנצרכים, לעמותות המסייעות לנצרכים ולכל גוף ציבורי המסייע לנצרכים בכל אופן שהוא. להעניק לנצרכים מעוטי יכולת כסף ו/או מכשירים לריפוי וסיוע. לאחוז ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים או שידרשו לצורך מימוש המטרות הנ"ל וכן כל פעולה אחרת שתראה לועד העמותה ואשר מגמתה הינה עזרה לזולת.
להעריך, על בסיס מתמשך, את הצורך בקיום תוכניות למתן שירותי רווחה. לחפש פתרונות לבעיות רווחה, לעזור בפיתוח של תוכניות חדשות או הרחבה או שיפור של תוכניות קיימות העוסקות במתן שירותי רווחה.ליצור מקורות מימון חדשים שיופנו לקידום תוכניות ושירותים חברתיים בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות, איכות הסביבה, השכלה גבוהה ומחקר לרבות על ידי גיוס כספים ומתנדבים במקומות העבודה.