לאגד לקדם לתאם לפתח ולהפעיל בכל צורה ואופן שהם סטודנטים חברי סגל אקדמי ומינהלי של האוניברסיטה ובני משפחותיהם, ספורטאים אקדמיים, בני נוער וילדים בפעילות גופנית, באירועי ספורט ובפעילות של קידום בריאות פיזית ורוחנית. יצירת מסגרות להשתתפות בפעולות ספורט חובבני וחוגי ספורט. הפצת רעיון העיסוק וגילוי עניין בספורט ובריאות הגוף והנפש. פיתוח פעילות ספורט הישגי בענפי ספורט שונים, ופיתוח תרבות הגוף. טיפוח השגת מטרות החינוך הגופני בערכים הבאים: פיתוח כושר גופני, פיתוח תרבות ובריאות הגוף והנפש, מילוי תוכן בעל ערך לשעות הפנאי. חינוך, הכשרה והסמכה של מדריכים ומאמנים בדרגות שונות בתחומי הספורט השונים במקצועיות, מקצוענות וחדשנות. חינוך הכשרה והסמכה של מטפלים בתחומי הרפואה המשלימה והטימטגרטית במקצועיות, מקצוענות וחדשנות. יצירת שינוי חברתי באורחות החיים של האוכלוסייה בישראל באמצעות קידום אורח חיים בריא בקהילה, לרבות בצה"ל, מוסדות חינוך, מגזרים חלשים ועוד. הפעלת קייטנות ופעילות העשרה לילדים מקרב סגלי האוניברסיטה והקהילה תוך דגש על קידום פעילות חינוכית, תרבותית וספורטיבית וקידום תכנים מעשירים ותרבות הפנאי.
הפעלת כולל אברכים, קיום הרצאות, שיעורי תורה לבעלי בתים ושיעורי תורה לנשים, חלוקת מזון לנזקקים.
הפצת תורת ישראל באמצעות: הקמת כולל ערב וכולל בין הזמנים, ארגון תהילים לבנים, גמ"ח תפילין, הדרכות חתנים בר מצווה, פעילות תורנית, הילולה לצדיקים, סיורים בקברי צדיקים ועזרה לנזקקים.
הסדרת נושא ההצללה לאירועים וטכסים. קביעת קריטריונים מקצועיים לשיפור הבטיחות והשירות ללקוח. קביעת תקן אידיאלי להצללה, שיפורו לפי הצורך והקפדה עליו. מתן אפשרות לקהל הלקוחות להתקשר עם ספק מוכר חבר עמותת ההצללות אשר עומד בתקן.
להגיש סיוע הומניטארי ותמיכה בארץ ובעולם, באזורי אסון ורגיעה. להכשיר מתנדבים ישראליים לפעילות.
ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר על ידי הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אונברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.לתת הינו ארגון עצמאי,לא ממשלתי,וא-פוליטי,ללא כוונות רווח הממומן בעיקר מתרומות.ארגון לתת יחתור בין היתר לצמצום העוני בישראל,עידוד התנדבות ומעורבות בני נוער והחברה האזרחית בפעילות הומניטארית,יצירת שיתופי פעולה,העצמה וסיוע לעמותות וארגונים מקומיים.ארגון לתת יפעל במטרה לסייע לאוכלוסיות במצוקה,ובהן לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה נזקקים על מנת לדאוג לרווחתם ולטובתם,לקשישים נזקקים,משפחות חד הוריות ומשפחות מרובות ילדים וילדים בסיכון,ללא הבדל דת ,גזע,מין,גיל,תרבות,לאום,או גבולות גיאוגרפיים.ארגון לתת ישאף לפתח מודלים ליזום, להפעיל ולנהל תכניות סיוע ישירות לאוכלוסיות במצוקה וכן לשמש כארגון על בתחום הביטחון התזונתי,לשם הסדרת הפעילות בתחום הצלת מזון,רכש,איסוף,אכסון,אריזה וחלוקה של מזון לארגונים ועמותות.לשם מימוש ייעודו יוכל ארגון לתת לייסד תאגידים נוספים ללא כוונות רווח החולקים מטרות דומות ולתמוך בתאגידים אלה בין היתר באמצעות מתן שירותי ניהול ו\או מתן אשראי ו\או העמדת הלוואות ו\או העברת כספים ו\או נכסים ללא תמורה.
לעזור ולסייע למיעוטי יכולת באמצעות הדרכה,תמיכה כספית ורוחניות ומתן הלוואות ללא ריבית לרבות באמצעות מתנדבים.
להקל על סבלם של חולים ונזקקים, ליזום ולארגן איסוף משאבים ומוצרים למען חולים ונזקקים, ליזום פעולות ואירועים העשויים להעניק שמחה וחסד לחולים ולנזקקים.
להשאיל ציוד ומכשור רפואי ללא תמורה לתקנו ולתחזקו. לעודד, להפעיל, להדריך ולהכשיר מתנדבים וארגוני מתנדבים למתן מענה לצרכים קהילתיים. להעניק שירותי בית וקהילה מגוונים לחולים ונזקקים.להלוות כסף ללא ריבית לנצרכים, לעמותות המסייעות לנצרכים ולכל גוף ציבורי המסייע לנצרכים בכל אופן שהוא. להעניק לנצרכים מעוטי יכולת כסף ו/או מכשירים לריפוי וסיוע. לאחוז ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים או שידרשו לצורך מימוש המטרות הנ"ל וכן כל פעולה אחרת שתראה לועד העמותה ואשר מגמתה הינה עזרה לזולת.
להעריך, על בסיס מתמשך, את הצורך בקיום תוכניות למתן שירותי רווחה. לחפש פתרונות לבעיות רווחה, לעזור בפיתוח של תוכניות חדשות או הרחבה או שיפור של תוכניות קיימות העוסקות במתן שירותי רווחה.ליצור מקורות מימון חדשים שיופנו לקידום תוכניות ושירותים חברתיים בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות, איכות הסביבה, השכלה גבוהה ומחקר לרבות על ידי גיוס כספים ומתנדבים במקומות העבודה.