ארגון נפגעי פעולות איבה, הארגון היציג (במדינת ישראל) מאחד בתוכו שלושה סקטורים: נכים, אלמנות / אלמנים והורים שכולים. הארגון הינו...
העשרה חברתית באמצעות תרבות ואומנות . אשר משרת את כלל החברה מהגיל הרך עד גיל הזהב
• • הידוק הקשרים התרבותיים, החינוכיים והחברתיים בין כל חלקי העם היהודי ונפוצותיו. • ייזום פעילות מתמשכת בנושא הזמר העברי שתפעל...
להפיץ בקרב הציבור בישראל את ערכי הפטריוטיזם ועקרונות הקפיטליזם. ליזום פעילויות המקדמות את שני התחומים הללו. שיתוף פעולה עם מוסדות...
במסגרת 'בת-קול' מתקיימים מפגשים קבועים ופעילויות חברתיות שונות ללסביות דתיות, מפגשים המהווים מסגרת חברתית וגם משענת...
מתן משקיעים בקהילה- ארגון חברתי הפועל ליצירת חברה אזרחית פעילה ומעורבת, על ידי בנייה ופיתוח שותפויות להשקעה אפקטיבית בקהילה בין...
עמותת אופנים פועלת לשיפור שוויון ההזדמנויות בחינוך, תוך קידום אוכלוסיות הפריפריה. אופנים פועלת בקרב האוכלוסיות המרוחקות מהמרכז...
רוח טובה מחברת בין אנשים הרוצים להתנדב וארגונים הזקוקים למתנדבים עמותת "רוח טובה" הוקמה מתוך הצורך לעודד את רוח...
בית יוסי – בית טיפולי לילדים ולמשפחות– הוקם בשנת 2000 לזכרו של סרן יוסי אוחנה, בעיר הולדתו אשדוד.המודל הטיפולי של בית יוסי נועד...
הארגון הוקם בשנת 2001, בכדי לתת מענה למשפחות במעבר תרבותי בדגש על הקהילה האתיופית, הקווזקית, הבוכרית, הערבית בדואית ולאחרונה...