הפצת יהדות. באמצעות הקמה, אחזקה ותפעול של מרכז להפצת יהדות, בתי כנסת, בתי מדרש ומקווה טהרה. עזרה למשפחות נזקקות. פעילות לילדים ונערים. הקמת מדרשיה לבנות. מלגות לאברכים.
עזרה כספית חברתית ונפשית לחולי סכרת נעורים, לרבות קיום פעילויות חברתיות לחולי סכרת נעורים.
הקמת מערך הכשרה מקצועית הכולל לימודי אנגלית, מחשבים, עיבוד מידע, תקשורת, מינהל עסקים, שיווק ופרסום וכן כל מקצוע אשר יידרש. סיוע לנזקקים: חלוקת מזון, חלוקת ביגוד וחלוקת ציוד חשמלי. הקמת מועדון תרבות לנוער אשר יעניק תמיכה לנוער נושר וכן יטפל בהקמת מערך חילופי תרבויות עם קבוצות נוער בעולם. הקמת מועדון תרבות לקשיש. הקמת בית אבות לקשישים וחולים. יצירת קשר ושיתוף פעולה מול קהילות בכל העולם.
מתן סיוע רגשי חברתי וכלכלי לחולים ובני משפחותיהם לאחר משבר רפואי. סיוע למשפחות ששוחררו מבית החולים לחזור ל"מסלול החיים" ולהתנהלות יום יומית נורמלית. ליווי, ייעוץ והדרכה אשר תסייע למשפחות וליחידים שעברו אסון/משבר רפואי למצוא פתרונות לקשיים ותאפשר להם לצאת לדרך חדשה ולנהל אורח חיים מאוזן ועצמאי יותר. מתן שירותי ייעוץ לחולים ובני משפחותיהם בכל הנוגע לזכויות ותמיכה משפחתית, התמודדות רפואית, התמודדות לבני המשפחה והאחים, ייעוץ זוגי, התנהלות כלכלית עם המשבר. הדרכה בנוגע לכניסה למסגרות חינוכיות או שיקומיות בקהילה. סיוע בהשמה וחזרה לעבודה. פרסום הזכויות המגיעות לחולים ובני משפחותיהם. סיוע כלכלי לחולים ובני משפחותיהם לאחר משבר רפואי. קיום פעילות חינוך, הדרכה והסברה בתחומים הרפואיים מהם סובלים החולים לקהלים רבים ומגוונים ברחבי הארץ. ייעוץ והדרכה קצרים וכן הפנייה לגורמים מתאימים עבור משפחות הנמצאות בקושי נקודתי. יצירה והנגשה של כלים לניהול עצמאי של חיי החולים והמשפחות לאחר המשבר. מתן מידע וכלים לחולים ובני משפחותיהם לאחר משבר רפואי. תמיכה נפשית, רגשית, חברתית וכלכלית בהורים ואחים "מיוחדים".
העמותה תהיה גוף מקצועי ובלתי תלוי. הנגשת מידע המסייע לקבלת החלטות מושכלות וזיהוי אי דיוקים, סילוף עובדות או הטעייה. חינוך והסברה לשכבות גיל שונות, כולל תלמידים, הורים והעוסקים במקצועות הבריאות. שינוי השיח התקשורתי לשיח אחראי ומבוסס עובדות. פעילות בתחומי חקיקה ורגולציה לקידום בריאות הציבור. ייצוג האינטרס הציבורי מול הרשויות.
ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר על ידי הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אונברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.לתת הינו ארגון עצמאי,לא ממשלתי,וא-פוליטי,ללא כוונות רווח הממומן בעיקר מתרומות.ארגון לתת יחתור בין היתר לצמצום העוני בישראל,עידוד התנדבות ומעורבות בני נוער והחברה האזרחית בפעילות הומניטארית,יצירת שיתופי פעולה,העצמה וסיוע לעמותות וארגונים מקומיים.ארגון לתת יפעל במטרה לסייע לאוכלוסיות במצוקה,ובהן לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה נזקקים על מנת לדאוג לרווחתם ולטובתם,לקשישים נזקקים,משפחות חד הוריות ומשפחות מרובות ילדים וילדים בסיכון,ללא הבדל דת ,גזע,מין,גיל,תרבות,לאום,או גבולות גיאוגרפיים.ארגון לתת ישאף לפתח מודלים ליזום, להפעיל ולנהל תכניות סיוע ישירות לאוכלוסיות במצוקה וכן לשמש כארגון על בתחום הביטחון התזונתי,לשם הסדרת הפעילות בתחום הצלת מזון,רכש,איסוף,אכסון,אריזה וחלוקה של מזון לארגונים ועמותות.לשם מימוש ייעודו יוכל ארגון לתת לייסד תאגידים נוספים ללא כוונות רווח החולקים מטרות דומות ולתמוך בתאגידים אלה בין היתר באמצעות מתן שירותי ניהול ו\או מתן אשראי ו\או העמדת הלוואות ו\או העברת כספים ו\או נכסים ללא תמורה.
לעזור ולסייע למיעוטי יכולת באמצעות הדרכה,תמיכה כספית ורוחניות ומתן הלוואות ללא ריבית לרבות באמצעות מתנדבים.
להקל על סבלם של חולים ונזקקים, ליזום ולארגן איסוף משאבים ומוצרים למען חולים ונזקקים, ליזום פעולות ואירועים העשויים להעניק שמחה וחסד לחולים ולנזקקים.
להשאיל ציוד ומכשור רפואי ללא תמורה לתקנו ולתחזקו. לעודד, להפעיל, להדריך ולהכשיר מתנדבים וארגוני מתנדבים למתן מענה לצרכים קהילתיים. להעניק שירותי בית וקהילה מגוונים לחולים ונזקקים.להלוות כסף ללא ריבית לנצרכים, לעמותות המסייעות לנצרכים ולכל גוף ציבורי המסייע לנצרכים בכל אופן שהוא. להעניק לנצרכים מעוטי יכולת כסף ו/או מכשירים לריפוי וסיוע. לאחוז ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים או שידרשו לצורך מימוש המטרות הנ"ל וכן כל פעולה אחרת שתראה לועד העמותה ואשר מגמתה הינה עזרה לזולת.
להעריך, על בסיס מתמשך, את הצורך בקיום תוכניות למתן שירותי רווחה. לחפש פתרונות לבעיות רווחה, לעזור בפיתוח של תוכניות חדשות או הרחבה או שיפור של תוכניות קיימות העוסקות במתן שירותי רווחה. ליצור מקורות מימון חדשים שיופנו לקידום תוכניות ושירותים חברתיים בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות, איכות הסביבה, השכלה גבוהה ומחקר לרבות על ידי גיוס כספים ומתנדבים במקומות העבודה.