מטרות ציבוריות בלבד:לעסוק בחינוך ילדים ו/או בני נוער לרבות ובעיקר חינוך ילדי העיר יהוד ואזור בקעת אונו; הקמה,ניהול ותפעול בתי ספר וגני ילדים;הקמה,ניהול ותפעול צהרונים וכל מסגרת חינוכית שהיא בהתאם להחלטות החברה;
לקיים שיעורי תורה ופעילויות תרבותיות.
לקיים ולנהל מכללה ללימודים אקדמאים ולימודים אחרים. לסייע לתלמידי המכללה הנזקקים. לערוך מחקרים ופעולות פיתוח בתחומים תורניים,חברתיים, בטכנולוגיה ובמדע. להוות חלופה אקדמית לאוכלוסיות חלשות.
קידום זכויות סוציואקונומיות של תושבי ירושלים בכלל ותושבי השכונות הצפוניות של מזרח ירושלים בפרט. מתן הרצאות לתושבי השכונות לעיל בעניין ליקויי למידה ואופן הטיפול בילדים על ליקויי ו/או הפרעות למידה. עזרה במילוי טפסים למשרד הפנים, בטוח לאומי, עיריית ירושלים ורשויות נוספות. ייצוג תושבי השכונות לעיל בהליכים משפטיים שונים.
קידום וטיפוח האומנות ותרבות המנגה בישראל, על כל גווניה ומרכיביה של תרבות המנגה והאנימה. איגוד קהילת חובבי המנגה והאנימה בישראל (להלן: "הקהילה) באמצעות העמותה, לטובת שמירה וקידום האינטרסים הרחבים של חברי הקהילה, לרבות האינטרסים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים, הכל תוך שמירה על חוקי מדינת ישראל. ייזום פעולות להטמעת תחום ה האנימה והמנגה בישראל, לרבות במסגרת אירגון וקיום פרוייקטים, כנסים ואירועים שיוקדשו בעיקר לתחום המנגה והאנימה, באופן עצמאי ו/או בשיתוף עם ארגונים קיימים, וכן, להגדיל את ייצוג המנגה והאנימה באירועים רלוונטיים כגון אירועים בעלי אופי גיקי, כגון: כנסי המדע הבדיוני והפנטסיה בארץ. קשירת קשר עם גופים או ארגונים דומים בארץ ובחו"ל או עם ארגונים קיימים, וכן, להשתתף בכל צורה שהיא בפעולותיהם של גופים וארגונים אלה. לקיים ולספק שירותים שונים לחברי העמותה ו/או לחברי הקהילה, בכל תחום, ובפרט בכל הקשור לתרבות המנגה והאנימה. שימוש כגוף הסברתי וככלי נגיש בנשוא מנגה ואנימה ו/או נושאים קשורים. טיפוח הקשרים החברתיים והתרבותיים של חברי הקהילה, לרבות באמצעות ארגון כנסים, אירועים ופרוייקטים הנוגעים לתרבות יפן ככלל, עם דגש על הטמעה במנגה ובאנימה.
ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר על ידי הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אונברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.לתת הינו ארגון עצמאי,לא ממשלתי,וא-פוליטי,ללא כוונות רווח הממומן בעיקר מתרומות.ארגון לתת יחתור בין היתר לצמצום העוני בישראל,עידוד התנדבות ומעורבות בני נוער והחברה האזרחית בפעילות הומניטארית,יצירת שיתופי פעולה,העצמה וסיוע לעמותות וארגונים מקומיים.ארגון לתת יפעל במטרה לסייע לאוכלוסיות במצוקה,ובהן לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה נזקקים על מנת לדאוג לרווחתם ולטובתם,לקשישים נזקקים,משפחות חד הוריות ומשפחות מרובות ילדים וילדים בסיכון,ללא הבדל דת ,גזע,מין,גיל,תרבות,לאום,או גבולות גיאוגרפיים.ארגון לתת ישאף לפתח מודלים ליזום, להפעיל ולנהל תכניות סיוע ישירות לאוכלוסיות במצוקה וכן לשמש כארגון על בתחום הביטחון התזונתי,לשם הסדרת הפעילות בתחום הצלת מזון,רכש,איסוף,אכסון,אריזה וחלוקה של מזון לארגונים ועמותות.לשם מימוש ייעודו יוכל ארגון לתת לייסד תאגידים נוספים ללא כוונות רווח החולקים מטרות דומות ולתמוך בתאגידים אלה בין היתר באמצעות מתן שירותי ניהול ו\או מתן אשראי ו\או העמדת הלוואות ו\או העברת כספים ו\או נכסים ללא תמורה.
לעזור ולסייע למיעוטי יכולת באמצעות הדרכה,תמיכה כספית ורוחניות ומתן הלוואות ללא ריבית לרבות באמצעות מתנדבים.
להקל על סבלם של חולים ונזקקים, ליזום ולארגן איסוף משאבים ומוצרים למען חולים ונזקקים, ליזום פעולות ואירועים העשויים להעניק שמחה וחסד לחולים ולנזקקים.
להשאיל ציוד ומכשור רפואי ללא תמורה לתקנו ולתחזקו. לעודד, להפעיל, להדריך ולהכשיר מתנדבים וארגוני מתנדבים למתן מענה לצרכים קהילתיים. להעניק שירותי בית וקהילה מגוונים לחולים ונזקקים.להלוות כסף ללא ריבית לנצרכים, לעמותות המסייעות לנצרכים ולכל גוף ציבורי המסייע לנצרכים בכל אופן שהוא. להעניק לנצרכים מעוטי יכולת כסף ו/או מכשירים לריפוי וסיוע. לאחוז ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים או שידרשו לצורך מימוש המטרות הנ"ל וכן כל פעולה אחרת שתראה לועד העמותה ואשר מגמתה הינה עזרה לזולת.
להעריך, על בסיס מתמשך, את הצורך בקיום תוכניות למתן שירותי רווחה. לחפש פתרונות לבעיות רווחה, לעזור בפיתוח של תוכניות חדשות או הרחבה או שיפור של תוכניות קיימות העוסקות במתן שירותי רווחה.ליצור מקורות מימון חדשים שיופנו לקידום תוכניות ושירותים חברתיים בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות, איכות הסביבה, השכלה גבוהה ומחקר לרבות על ידי גיוס כספים ומתנדבים במקומות העבודה.