לקיים מוסד להשכלה גבוהה, להקים, לפתח, לטפח, להגביר, לעודד, ולקיים תוכניות לימודים אקדמיות ואחרות ולהעניק לבוגריהן תארים אקדמיים ותעודות אחרות, בכפוף לאישור המועצה להשכלה גבוהה. לקיים ולקדם מחקר, להקים קרנות מחקר ולפתח המחקר. ליזום ולקיים השלתמויות אקדמיות ומקצועיות ופעילויות קהילתיות וחברתיות ברוח מטרות העמותה, ובלבד שהפעילות האקדמית של העמותה תהווה את הפעילות המהותית שלה.
לנהל, להחזיק ולקיים מקהלה המורכבת בראש ובראשונה מתושבי היישובים בבנימין ובשומרון. לטפח את אהבת השירה היהודית והישראלית בקרב קבוצות אוכלוסיה שונות. לקיים הופעות ברחבי ישראל ובחו"ל. ללוות חזנים ובעלי תפילה בתפילות שבת וחג ובהופעות לציבור הרחב. לקיים מפגשים במטרה ללמוד יצירות חדשות ולחזור על הקיימות. לצרף חברים נוספים המעוניינים להביע את קולם בשירה. לרכוש את הציוד ולהעסיק בעלי תפקידים בהתאם לדרוש לצורך קיום מטרות העמותה. לעשות כל פעולה אחרת שיש בה כדי לקדם את מטרות העמותה.
הקמה והפעלת מסגרות לימוד תורניות. ביצוע כל פעולה הקשורה בלימוד תורה. ביצוע פעולות צדקה וחסד. תמיכה באברכים ובלומדי תורה. תמיכה במשפחות נזקקות. הקמת חוות חיות טיפוליות לטובת סיוע בטיפול בבני נוער נושרים.
העמותה תסייע להעניק לחולים במחלות קשות, מחלות כרוניות, מחלות סופניות, טיפולים לחיזוק רוחני וגופני. העמותה תקיים סדנאות, ימי עיון והכשרה למטפלים ומסייעים לנזקקים אלה.
ליצור מסגרת חינוכית וחברתית בלתי פורמאלית עבור ילדים ובני נוער עד גיל 18 בעלי נסיבות חיים קשות בשכונות מצוקה בכלל, ובשכונת שפירא (בדרום תל אביב) בפרט, שתפעל לפיתוח מנהיגות מקומית ושינוי לטובה של ההערכה העצמית והדימוי העצמי של ילדים ובני נוער אלה. לקיים פעילות חינוכית לקידום סובלנות, דו-קיום, הכרת האחר ורב-תרבותיות בקרב האוכלוסיות השונות בקירבן פועלת העמותה. לקיים פעילות חינוכית-חברתית בקרב אוכלוסיות מוחלשות, לרבות מהגרי עבודה, פליטים, עולים ובני מיעוטים. להקים ולהפעיל מועדונית, שתהיה "בית חם" לילדי שכונת שפירא ושכונות מצוקה נוספות, בה יוענק, בין היתר, סיוע חינוכי-לימודי בשיעורי בית, פעילויות חוגים והעשרה, וטיפולים פרטניים.
ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר על ידי הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אונברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.לתת הינו ארגון עצמאי,לא ממשלתי,וא-פוליטי,ללא כוונות רווח הממומן בעיקר מתרומות.ארגון לתת יחתור בין היתר לצמצום העוני בישראל,עידוד התנדבות ומעורבות בני נוער והחברה האזרחית בפעילות הומניטארית,יצירת שיתופי פעולה,העצמה וסיוע לעמותות וארגונים מקומיים.ארגון לתת יפעל במטרה לסייע לאוכלוסיות במצוקה,ובהן לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה נזקקים על מנת לדאוג לרווחתם ולטובתם,לקשישים נזקקים,משפחות חד הוריות ומשפחות מרובות ילדים וילדים בסיכון,ללא הבדל דת ,גזע,מין,גיל,תרבות,לאום,או גבולות גיאוגרפיים.ארגון לתת ישאף לפתח מודלים ליזום, להפעיל ולנהל תכניות סיוע ישירות לאוכלוסיות במצוקה וכן לשמש כארגון על בתחום הביטחון התזונתי,לשם הסדרת הפעילות בתחום הצלת מזון,רכש,איסוף,אכסון,אריזה וחלוקה של מזון לארגונים ועמותות.לשם מימוש ייעודו יוכל ארגון לתת לייסד תאגידים נוספים ללא כוונות רווח החולקים מטרות דומות ולתמוך בתאגידים אלה בין היתר באמצעות מתן שירותי ניהול ו\או מתן אשראי ו\או העמדת הלוואות ו\או העברת כספים ו\או נכסים ללא תמורה.
לעזור ולסייע למיעוטי יכולת באמצעות הדרכה,תמיכה כספית ורוחניות ומתן הלוואות ללא ריבית לרבות באמצעות מתנדבים.
להקל על סבלם של חולים ונזקקים, ליזום ולארגן איסוף משאבים ומוצרים למען חולים ונזקקים, ליזום פעולות ואירועים העשויים להעניק שמחה וחסד לחולים ולנזקקים.
להשאיל ציוד ומכשור רפואי ללא תמורה לתקנו ולתחזקו. לעודד, להפעיל, להדריך ולהכשיר מתנדבים וארגוני מתנדבים למתן מענה לצרכים קהילתיים. להעניק שירותי בית וקהילה מגוונים לחולים ונזקקים.להלוות כסף ללא ריבית לנצרכים, לעמותות המסייעות לנצרכים ולכל גוף ציבורי המסייע לנצרכים בכל אופן שהוא. להעניק לנצרכים מעוטי יכולת כסף ו/או מכשירים לריפוי וסיוע. לאחוז ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים או שידרשו לצורך מימוש המטרות הנ"ל וכן כל פעולה אחרת שתראה לועד העמותה ואשר מגמתה הינה עזרה לזולת.
להעריך, על בסיס מתמשך, את הצורך בקיום תוכניות למתן שירותי רווחה. לחפש פתרונות לבעיות רווחה, לעזור בפיתוח של תוכניות חדשות או הרחבה או שיפור של תוכניות קיימות העוסקות במתן שירותי רווחה.ליצור מקורות מימון חדשים שיופנו לקידום תוכניות ושירותים חברתיים בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות, איכות הסביבה, השכלה גבוהה ומחקר לרבות על ידי גיוס כספים ומתנדבים במקומות העבודה.