עמותת קשת מזכרת בתיה הינה עמותה חינוכית שמטרתה כשמה: לחיות ולחנך יחד. בתור שכזה העמותה מפעילה קהילה ובה דתיים, חילונים ומסורתיים...
עמותה חברתית העוסקת ברווחה- חלוקת סלי מזון, יעוץ והדרכה לכלכלת בית נכונה, גמ"חים לתועלת הציבור ופעילות להוזלת הדיור בישראל....
הפרויקטים של העמותה נמצאים בתחום החינוך הפורמאלי ובלתי פורמאלי, שירותים חברתיים, פיתוח קהילתי, בריאות וביטחון. הפרויקטים בישובים...
Our goals are to support survivors of sexual violence and their families, to raise the awareness of sexual violence and its...
העמותה נטלה על עצמה את האתגר להגביר את המאמץ המחקרי בתחום בריאות העין, במטרה לאתר טיפולים יעילים למיגור מחלות הגורמות לעיוורון,...
מתן משקיעים בקהילה- ארגון חברתי הפועל ליצירת חברה אזרחית פעילה ומעורבת, על ידי בנייה ופיתוח שותפויות להשקעה אפקטיבית בקהילה בין...
עמותת אופנים פועלת לשיפור שוויון ההזדמנויות בחינוך, תוך קידום אוכלוסיות הפריפריה. אופנים פועלת בקרב האוכלוסיות המרוחקות מהמרכז...
בית יוסי – בית טיפולי לילדים ולמשפחות– הוקם בשנת 2000 לזכרו של סרן יוסי אוחנה, בעיר הולדתו אשדוד.המודל הטיפולי של בית יוסי נועד...
רוח טובה מחברת בין אנשים הרוצים להתנדב וארגונים הזקוקים למתנדבים עמותת "רוח טובה" הוקמה מתוך הצורך לעודד את רוח...
הארגון הוקם בשנת 2001, בכדי לתת מענה למשפחות במעבר תרבותי בדגש על הקהילה האתיופית, הקווזקית, הבוכרית, הערבית בדואית ולאחרונה...