העצמת נשים בכל הגילאים מבחינה פיזית, נפשית, רגשית ורוחנית באמצעות עיסוק באמנויות הלחימה והגנה עצמית. יצירת סביבה מקצועית ותומכת מן המעלה הראשונה, שבמסגרתה תוכלנה נשים ללמוד וללמד בשיעורים, אימונים מיוחדים ותוכניות הסכמה בהגנה עצמית ובמגוון אומנויות לחימה ולהגיע למיצוי הפוטנציאל הטמון בהן. השרשת ערכי אומנויות הלחימה. הקניית מיומנויות בטיחות אישית, תוך שאיפה לצמצום אלימות. הקניית מיומנויות של מודעות וביטחון עצמי, תעצומות גוף ונפש ויכולת התמודדות במצבי לחץ לאוכלוסיות מוחלשות. תמיכה במסגרות חינוכיות בהעצמת נשים, ילדים, אוכלוסיות מוחלשות ובעלות צרכים מיוחדים. הכשרת מאמנים ומדריכים בספורט אומנויות לחימה והגנה עצמית.
לקדם את נושא הקריאה והשימוש בספרים בקרב קהילות נזקקות. להפיץ מידע מועיל לקהילות נזקקות.
שליחת חבילות שי לחיילי צה"ל. סיוע לחיילי צה"ל המסיימים או סיימו את השירות הצבאי בלהסתגל ובלהצליח בחייהם האזרחיים.
לסייע לחולי כליות ומטופלי דיאליזה ולסייע לנזקקים להשתלת כליה.
עזרה ותמיכה לאברכי כולל בעת שמחה, חגים ושאר תקופות שבהן יש הוצאות.
ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר על ידי הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אונברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.לתת הינו ארגון עצמאי,לא ממשלתי,וא-פוליטי,ללא כוונות רווח הממומן בעיקר מתרומות.ארגון לתת יחתור בין היתר לצמצום העוני בישראל,עידוד התנדבות ומעורבות בני נוער והחברה האזרחית בפעילות הומניטארית,יצירת שיתופי פעולה,העצמה וסיוע לעמותות וארגונים מקומיים.ארגון לתת יפעל במטרה לסייע לאוכלוסיות במצוקה,ובהן לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה נזקקים על מנת לדאוג לרווחתם ולטובתם,לקשישים נזקקים,משפחות חד הוריות ומשפחות מרובות ילדים וילדים בסיכון,ללא הבדל דת ,גזע,מין,גיל,תרבות,לאום,או גבולות גיאוגרפיים.ארגון לתת ישאף לפתח מודלים ליזום, להפעיל ולנהל תכניות סיוע ישירות לאוכלוסיות במצוקה וכן לשמש כארגון על בתחום הביטחון התזונתי,לשם הסדרת הפעילות בתחום הצלת מזון,רכש,איסוף,אכסון,אריזה וחלוקה של מזון לארגונים ועמותות.לשם מימוש ייעודו יוכל ארגון לתת לייסד תאגידים נוספים ללא כוונות רווח החולקים מטרות דומות ולתמוך בתאגידים אלה בין היתר באמצעות מתן שירותי ניהול ו\או מתן אשראי ו\או העמדת הלוואות ו\או העברת כספים ו\או נכסים ללא תמורה.
לעזור ולסייע למיעוטי יכולת באמצעות הדרכה,תמיכה כספית ורוחניות ומתן הלוואות ללא ריבית לרבות באמצעות מתנדבים.
להקל על סבלם של חולים ונזקקים, ליזום ולארגן איסוף משאבים ומוצרים למען חולים ונזקקים, ליזום פעולות ואירועים העשויים להעניק שמחה וחסד לחולים ולנזקקים.
להשאיל ציוד ומכשור רפואי ללא תמורה לתקנו ולתחזקו. לעודד, להפעיל, להדריך ולהכשיר מתנדבים וארגוני מתנדבים למתן מענה לצרכים קהילתיים. להעניק שירותי בית וקהילה מגוונים לחולים ונזקקים.להלוות כסף ללא ריבית לנצרכים, לעמותות המסייעות לנצרכים ולכל גוף ציבורי המסייע לנצרכים בכל אופן שהוא. להעניק לנצרכים מעוטי יכולת כסף ו/או מכשירים לריפוי וסיוע. לאחוז ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים או שידרשו לצורך מימוש המטרות הנ"ל וכן כל פעולה אחרת שתראה לועד העמותה ואשר מגמתה הינה עזרה לזולת.
להעריך, על בסיס מתמשך, את הצורך בקיום תוכניות למתן שירותי רווחה. לחפש פתרונות לבעיות רווחה, לעזור בפיתוח של תוכניות חדשות או הרחבה או שיפור של תוכניות קיימות העוסקות במתן שירותי רווחה. ליצור מקורות מימון חדשים שיופנו לקידום תוכניות ושירותים חברתיים בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות, איכות הסביבה, השכלה גבוהה ומחקר לרבות על ידי גיוס כספים ומתנדבים במקומות העבודה.