להקים, לנהל, לתמוך ולסייע למוסדות תורה, חינוך, חסד ורווחה: מוסדות תורה וחינוך-מעונות ילדים, גני ילדים, תלמודי תורה, בתי ספר, סמינרים, ישיבות ופנימיות וכוללי אברכים. פעילות קהילתית- בתי כנסת, בתי מדרש, שיעורי תורה, מלגות עידוד. חסד ורווחה- קרן צדקה וחסד, קמחא דפסחא, עזר ליולדות, עזר נישואין, עזרה בהוצאות רפואיות, תמיכות לנזקקים.
פעילות חינוכית ותרבותית על מנת לסייע בגישור על פערים לימודיים ותרבותיים ולמתן תופעות של אלימות באמצעות פעילות חינוכית, תרבותית והפעלה של ענפי ספורט בתחומים כדורסל, כדורעף, קטרגל, שחמט, טניס שולחן, בג'סר אל זרקא. העמותה תפעל בשיתוף פעולה עם מוסדות קיימים בכפר, כגון : רשות מקומית, מחלקת רווחה ובתי ספר.
החזקת כולל לבחורים רווקים בתוך מסגרת ישיבה. עזרה לנזקקים ולמשפחות ברוכות ילדים.
הקמה וניהול מוסדות תורה, חינוך וחסד בעיר בית שמש: תורה - הקמה וניהול בית כנסת, בית מדרש וכולל אברכים, תפעול שיעורי תורה בהם, חינוך - קיום פעילויות חינוכיות לילדים ונוער בשעות וזמנים שלא מתקיימת בהם מסגרת לימודים, חסד - חלוקת קימחא דפסחא וחלוקת מזון למשפחות נזקקות אשר יעמדו בקריטריונים שייקבעו ע"י חברי העמותה, הכנת ארוחות חמות לבתי חולים ויולדות, תמיכה וליווי בהם.
הקמת והפעלת מרכז קהילתי, קיום מסגרת לימוד תורה, כולל אברכים, כנסים והרצאות, שיקום נוער. גני ילדים ומעונות יום, טיפול וקידום ושיקום ילדים עם צרכים מיוחדים, ספורט טיפולי, הכשרת מדריכים ומטפלים. פעילות חברתית ותמיכה לנזקקים.
ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר על ידי הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אונברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.לתת הינו ארגון עצמאי,לא ממשלתי,וא-פוליטי,ללא כוונות רווח הממומן בעיקר מתרומות.ארגון לתת יחתור בין היתר לצמצום העוני בישראל,עידוד התנדבות ומעורבות בני נוער והחברה האזרחית בפעילות הומניטארית,יצירת שיתופי פעולה,העצמה וסיוע לעמותות וארגונים מקומיים.ארגון לתת יפעל במטרה לסייע לאוכלוסיות במצוקה,ובהן לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה נזקקים על מנת לדאוג לרווחתם ולטובתם,לקשישים נזקקים,משפחות חד הוריות ומשפחות מרובות ילדים וילדים בסיכון,ללא הבדל דת ,גזע,מין,גיל,תרבות,לאום,או גבולות גיאוגרפיים.ארגון לתת ישאף לפתח מודלים ליזום, להפעיל ולנהל תכניות סיוע ישירות לאוכלוסיות במצוקה וכן לשמש כארגון על בתחום הביטחון התזונתי,לשם הסדרת הפעילות בתחום הצלת מזון,רכש,איסוף,אכסון,אריזה וחלוקה של מזון לארגונים ועמותות.לשם מימוש ייעודו יוכל ארגון לתת לייסד תאגידים נוספים ללא כוונות רווח החולקים מטרות דומות ולתמוך בתאגידים אלה בין היתר באמצעות מתן שירותי ניהול ו\או מתן אשראי ו\או העמדת הלוואות ו\או העברת כספים ו\או נכסים ללא תמורה.
לעזור ולסייע למיעוטי יכולת באמצעות הדרכה,תמיכה כספית ורוחניות ומתן הלוואות ללא ריבית לרבות באמצעות מתנדבים.
להקל על סבלם של חולים ונזקקים, ליזום ולארגן איסוף משאבים ומוצרים למען חולים ונזקקים, ליזום פעולות ואירועים העשויים להעניק שמחה וחסד לחולים ולנזקקים.
להשאיל ציוד ומכשור רפואי ללא תמורה לתקנו ולתחזקו. לעודד, להפעיל, להדריך ולהכשיר מתנדבים וארגוני מתנדבים למתן מענה לצרכים קהילתיים. להעניק שירותי בית וקהילה מגוונים לחולים ונזקקים.להלוות כסף ללא ריבית לנצרכים, לעמותות המסייעות לנצרכים ולכל גוף ציבורי המסייע לנצרכים בכל אופן שהוא. להעניק לנצרכים מעוטי יכולת כסף ו/או מכשירים לריפוי וסיוע. לאחוז ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים או שידרשו לצורך מימוש המטרות הנ"ל וכן כל פעולה אחרת שתראה לועד העמותה ואשר מגמתה הינה עזרה לזולת.
להעריך, על בסיס מתמשך, את הצורך בקיום תוכניות למתן שירותי רווחה. לחפש פתרונות לבעיות רווחה, לעזור בפיתוח של תוכניות חדשות או הרחבה או שיפור של תוכניות קיימות העוסקות במתן שירותי רווחה. ליצור מקורות מימון חדשים שיופנו לקידום תוכניות ושירותים חברתיים בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות, איכות הסביבה, השכלה גבוהה ומחקר לרבות על ידי גיוס כספים ומתנדבים במקומות העבודה.