מטרות ציבוריות בלבד:הפעלת פעילויות חינוכיות וחברתיות לשם צמצום מאבקי הדרת כבוד ואלימות בחברה הישראלית;הפעלת פעילויות חינוכיות לקידום הדרת הכבוד וקידום ערכי כבוד האדם הסגולי וכובד המחייה.
מטרות ציבוריות בלבד:פעילות לקידום קשרים בין העם הסיני והישראלי כגון ייזום,קידום,מימון,גיוס תרומות לשם הוצאה לפועל וארגון שיתופי פעולה,כנסים,קורסים,תכניות,פרוייקטים,פרסומים,חילופי סטודנטים, מתן מלגות.
התפתחות יצירתית של ילדים ונוער בתחומי דרמה, מוזיקה, ריקוד ושפות. קידום פרויקטים אומנותיים.
לאגד את בני העדה היהודית הבוכרית בארץ ובפזורה ולייצגם בפני כל גורם: בינלאומי או מקומי. להפעיל מרכז תרבות ומוזיאון לשימור והנחלת הפולקלור והמורשת של העדה ולקדם אומנות ואומנים מקרב בני העדה. לפעול לגיבוש בני העדה הבוכרית.מתן מידע וייעוץ או סיוע לעובדים בעיקר בני העדה הבוכרית בעניין זכויותיהם כעובדים. הפעלת מרכז תעסוקה לסיוע במציאת מקומות תעסוקה לדורשי עבודה בעיקר לבני העדה הבוכרית. קיום פעילות מידע וייעוץ לרווחת הקשישים והגימלאים בעיקר בני העדה הבוכרית ודאגה לזכויותיהם. פעילויות להנצחת זכרון השואה והניספים בשואה ותיעוד עדויות של השורדים וחיילים שנלחמו בזמן השואה בעיקר בני העדה הבוכרית. פעילות לחינוך להגנת הסביבה ופעילויות הגנה ושמירה על הסביבה בקרב העדה הבוכרית. עיסוק בפעילות להעשרה וליווי של רבנים לקהילות ישראל.
להקנות לעולים החדשים מודעות על המסורת היהודית כולל שיעורי תורה והלכה לכל שכבות האוכלוסיה הנ"ל. חוגים לילדים: ציור, מוסיקה, דרמה, מלאכה הכל לאור התורה.עזרה לעולים החדשים ברכישת סמלי יהדות ואביזרים. עזרה לנזקקים.
ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר על ידי הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אונברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.לתת הינו ארגון עצמאי,לא ממשלתי,וא-פוליטי,ללא כוונות רווח הממומן בעיקר מתרומות.ארגון לתת יחתור בין היתר לצמצום העוני בישראל,עידוד התנדבות ומעורבות בני נוער והחברה האזרחית בפעילות הומניטארית,יצירת שיתופי פעולה,העצמה וסיוע לעמותות וארגונים מקומיים.ארגון לתת יפעל במטרה לסייע לאוכלוסיות במצוקה,ובהן לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה נזקקים על מנת לדאוג לרווחתם ולטובתם,לקשישים נזקקים,משפחות חד הוריות ומשפחות מרובות ילדים וילדים בסיכון,ללא הבדל דת ,גזע,מין,גיל,תרבות,לאום,או גבולות גיאוגרפיים.ארגון לתת ישאף לפתח מודלים ליזום, להפעיל ולנהל תכניות סיוע ישירות לאוכלוסיות במצוקה וכן לשמש כארגון על בתחום הביטחון התזונתי,לשם הסדרת הפעילות בתחום הצלת מזון,רכש,איסוף,אכסון,אריזה וחלוקה של מזון לארגונים ועמותות.לשם מימוש ייעודו יוכל ארגון לתת לייסד תאגידים נוספים ללא כוונות רווח החולקים מטרות דומות ולתמוך בתאגידים אלה בין היתר באמצעות מתן שירותי ניהול ו\או מתן אשראי ו\או העמדת הלוואות ו\או העברת כספים ו\או נכסים ללא תמורה.
לעזור ולסייע למיעוטי יכולת באמצעות הדרכה,תמיכה כספית ורוחניות ומתן הלוואות ללא ריבית לרבות באמצעות מתנדבים.
להקל על סבלם של חולים ונזקקים, ליזום ולארגן איסוף משאבים ומוצרים למען חולים ונזקקים, ליזום פעולות ואירועים העשויים להעניק שמחה וחסד לחולים ולנזקקים.
להשאיל ציוד ומכשור רפואי ללא תמורה לתקנו ולתחזקו. לעודד, להפעיל, להדריך ולהכשיר מתנדבים וארגוני מתנדבים למתן מענה לצרכים קהילתיים. להעניק שירותי בית וקהילה מגוונים לחולים ונזקקים.להלוות כסף ללא ריבית לנצרכים, לעמותות המסייעות לנצרכים ולכל גוף ציבורי המסייע לנצרכים בכל אופן שהוא. להעניק לנצרכים מעוטי יכולת כסף ו/או מכשירים לריפוי וסיוע. לאחוז ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים או שידרשו לצורך מימוש המטרות הנ"ל וכן כל פעולה אחרת שתראה לועד העמותה ואשר מגמתה הינה עזרה לזולת.
להעריך, על בסיס מתמשך, את הצורך בקיום תוכניות למתן שירותי רווחה. לחפש פתרונות לבעיות רווחה, לעזור בפיתוח של תוכניות חדשות או הרחבה או שיפור של תוכניות קיימות העוסקות במתן שירותי רווחה.ליצור מקורות מימון חדשים שיופנו לקידום תוכניות ושירותים חברתיים בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות, איכות הסביבה, השכלה גבוהה ומחקר לרבות על ידי גיוס כספים ומתנדבים במקומות העבודה.