עמותה חברתית העוסקת ברווחה- חלוקת סלי מזון, יעוץ והדרכה לכלכלת בית נכונה, גמ"חים לתועלת הציבור ופעילות להוזלת הדיור בישראל....
מטרות על של העמותה: קרן מלגות לסטודנטים מעוטי הכנסה ללא הבדל מוצא, גזע,מין ודת; הנחלת מורשת יהדות מרוקו בישראל ובתפוצות,כחלק...
מתן משקיעים בקהילה- ארגון חברתי הפועל ליצירת חברה אזרחית פעילה ומעורבת, על ידי בנייה ופיתוח שותפויות להשקעה אפקטיבית בקהילה בין...
עמותת אופנים פועלת לשיפור שוויון ההזדמנויות בחינוך, תוך קידום אוכלוסיות הפריפריה. אופנים פועלת בקרב האוכלוסיות המרוחקות מהמרכז...
בית יוסי – בית טיפולי לילדים ולמשפחות– הוקם בשנת 2000 לזכרו של סרן יוסי אוחנה, בעיר הולדתו אשדוד.המודל הטיפולי של בית יוסי נועד...
רוח טובה מחברת בין אנשים הרוצים להתנדב וארגונים הזקוקים למתנדבים עמותת "רוח טובה" הוקמה מתוך הצורך לעודד את רוח...
הארגון הוקם בשנת 2001, בכדי לתת מענה למשפחות במעבר תרבותי בדגש על הקהילה האתיופית, הקווזקית, הבוכרית, הערבית בדואית ולאחרונה...