הקמה ברחבי הארץ של קבוצות חברתיות שמטרתן לספק לכל מתבגר חרד חברתית או ביישן, מרחב מוגן לתרגל בו יכולות חברתיות ומעגל חברתי עשיר ורלבנטי להשתייך אליו. איתור צרכים של בני נוער שמתמודדים עם חרדה חברתית וביישנות ופיתוח מענים מתאימים.
לקדם את איכות חייהם ורווחתם של פליטים, מבקשי מקלט ומחוסרי מעמד אפריקאיים בירושלים. לקיים מרחב עבור הקהילה שיופעל על ידה ויטפח מנהיגות קהילתית. לייצר דיאלוג, היכרות ויחסי שכנות טובים בין הקהילה האפריקאית לקהילה הירושלמית הישראלית. לייצר מרחב שיהווה מרכז קהילתי למפגש, למידה, ציון אירועים תרבותיים, בניית מנהיגות וקבלת החלטות. להקנות יידע לגבי זכויות בנושאי תעסוקה, בריאות, רווחה, חינוך, דיור ונושאים נוספים במידת הצורך. להפעיל פרוייקטים שיספקו מענה לצרכי הקהילה בתחומי השכלה, הכשרה מקצועית תרבות ופנאי למבוגרים. לפתח מענים חינוכיים לפי הצורך לילדי הגיל הרך, הגן והיסודי. להפעיל מערך סיוע פסיכוסוציאלי וסיוע כלכלי נקודתי לפי צרכים העולים מהקהילה. לחזק הקשר בין תושבים ישראלים וחברי הקהילה.
שימור מורשת גדוד גדעון של חטיבת גולני, לרבות פעילויות של יוצאי היחידה, הכנת כנסים, איסוף זיכרונות של פעילויות הגדוד בעבר ובהווה, טיפול ותמיכה בחיילים בודדים המשרתים בגדוד.
פעילות אינטנסיבית לנוער קדם נשירה ע"י הפעלת פעילי שטח, פתיחת ישיבה קטנה, בית מדרש, כולל אברכים, כולל ערב, פעילות בבין הזמנים, תמיכה במשפחות במצב סוציו אקונומי נמוך, חד הוריות וכד'.
ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי, נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר על ידי הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אונברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.לתת הינו ארגון עצמאי,לא ממשלתי,וא-פוליטי,ללא כוונות רווח הממומן בעיקר מתרומות.ארגון לתת יחתור בין היתר לצמצום העוני בישראל,עידוד התנדבות ומעורבות בני נוער והחברה האזרחית בפעילות הומניטארית,יצירת שיתופי פעולה,העצמה וסיוע לעמותות וארגונים מקומיים.ארגון לתת יפעל במטרה לסייע לאוכלוסיות במצוקה,ובהן לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה נזקקים על מנת לדאוג לרווחתם ולטובתם,לקשישים נזקקים,משפחות חד הוריות ומשפחות מרובות ילדים וילדים בסיכון,ללא הבדל דת ,גזע,מין,גיל,תרבות,לאום,או גבולות גיאוגרפיים.ארגון לתת ישאף לפתח מודלים ליזום, להפעיל ולנהל תכניות סיוע ישירות לאוכלוסיות במצוקה וכן לשמש כארגון על בתחום הביטחון התזונתי,לשם הסדרת הפעילות בתחום הצלת מזון,רכש,איסוף,אכסון,אריזה וחלוקה של מזון לארגונים ועמותות.לשם מימוש ייעודו יוכל ארגון לתת לייסד תאגידים נוספים ללא כוונות רווח החולקים מטרות דומות ולתמוך בתאגידים אלה בין היתר באמצעות מתן שירותי ניהול ו\או מתן אשראי ו\או העמדת הלוואות ו\או העברת כספים ו\או נכסים ללא תמורה.
לעזור ולסייע למיעוטי יכולת באמצעות הדרכה,תמיכה כספית ורוחניות ומתן הלוואות ללא ריבית לרבות באמצעות מתנדבים.
להשאיל ציוד ומכשור רפואי ללא תמורה לתקנו ולתחזקו. לעודד, להפעיל, להדריך ולהכשיר מתנדבים וארגוני מתנדבים למתן מענה לצרכים קהילתיים. להעניק שירותי בית וקהילה מגוונים לחולים ונזקקים.להלוות כסף ללא ריבית לנצרכים, לעמותות המסייעות לנצרכים ולכל גוף ציבורי המסייע לנצרכים בכל אופן שהוא. להעניק לנצרכים מעוטי יכולת כסף ו/או מכשירים לריפוי וסיוע. לאחוז ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים או שידרשו לצורך מימוש המטרות הנ"ל וכן כל פעולה אחרת שתראה לועד העמותה ואשר מגמתה הינה עזרה לזולת.
להקל על סבלם של חולים ונזקקים, ליזום ולארגן איסוף משאבים ומוצרים למען חולים ונזקקים, ליזום פעולות ואירועים העשויים להעניק שמחה וחסד לחולים ולנזקקים.
להעריך, על בסיס מתמשך, את הצורך בקיום תוכניות למתן שירותי רווחה. לחפש פתרונות לבעיות רווחה, לעזור בפיתוח של תוכניות חדשות או הרחבה או שיפור של תוכניות קיימות העוסקות במתן שירותי רווחה.ליצור מקורות מימון חדשים שיופנו לקידום תוכניות ושירותים חברתיים בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות, איכות הסביבה, השכלה גבוהה ומחקר לרבות על ידי גיוס כספים ומתנדבים במקומות העבודה.